Výsledky projektu

Workshop

V prosince 2019 proběhl workshop, jehož cílem bylo shrnout současný stav poznání v oblasti analýzy prostorové syntaxe.

Akce se zúčastnili zástupci Ministerstva dopravy a další zájemci o problematiku ze Správy železniční dopravní cesty, Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického ve Zdibech, odboru krizového řízení Jihomoravského krajského úřadu a odboru prevence GŘ HZS.

Jednání workshopu bylo rozděleno do dvou částí – teoretické a praktické. V první části po představení projektu vystoupili zástupci Masarykovy univerzity a popsali vybrané aspekty lidského chování při evakuaci a následně shrnuli současný stav poznání v oblasti prostorové syntaxe a možnosti jejího využití ve virtuální realitě. Následně členové projektového týmu z VUT představili koncept informačního modelování staveb (BIM) a principy agentního modelování pro evakuaci budov. V odpoledním bloku pak účastníci workshopu měli možnost se prakticky seznámit s technologií virtuální reality a stát se součástí simulace evakuace hlavního nádraží v Praze. Aktivně pak měli možnost prokázat schopnosti orientace v neznámé budově ve VR a zvolit únikovou trasu.

Prezentace 1: Úvod o projektu Prezentace 2: Lidské chování a evakuace Prezentace 3: Agentní modelování Prezentace 4: Informační modely staveb (BIM)

Publikace

Seznam publikací souvisejících s projektem bude postupně doplňován.

Odborné články

...

Výstupy z konferencí

...

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info