Kognitivní psychologie a prostorová syntaxe ve virtuálním prostředí pro agentní modely

Více o výzkumu

Projekt CANAVERAL je realizován za podpory Technologické agentury České repuliky (Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA).

ID kód: TL02000103

Trvání projektu: 1/2019 - 12/2022

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info